1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

Saturday, June 26, 2010

കുളിരറ്റവര്‍


ജിദ്ദയിലെ  മത രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സംഘടനകളുടെയും പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളുടെയും പിന്തുണ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജിദ്ദ കേരളൈറ്റ്സ് ഫോറം എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന യഥാര്‍ഥത്തില്‍ നടത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ സംഘടന നടത്തിയ ചില പരിപാടികള്‍ അത് ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു. (26 June 2010 G. Madhyamam)