1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

മലയാളത്തില്‍ എഴുതാന്‍ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇല്ലാതെ മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍

http://www.google.com/transliterate/indic/Malayalam ഈ ലിങ്ക് തുറന്നാല്‍

വലതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന Download Google Transliteration IM  ലിങ്ക് തുറന്നു വലതു ഭാഗത്തുള്ള  download Google IME ല്‍ നിന്നും മലയാളം സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്തു c>program> Windows> fonts  ലേക്ക് ഡൌണ്‍ ലോഡ്‌ ചെയ്യുക. ശേഷം control panel> regional settings > language details  മലയാളം ഇന്ത്യ ചേര്‍ക്കുക. ഡസ്ക് ടോപ്പിലെ Language bar click ചെയ്‌ത മലയാളം select ചെയ്യുക
നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ ഇല്ലാതെ വേര്‍ഡില്‍ മംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

അല്ലെങ്കില്‍ താഴെ ലിങ്കും ഉപയോഗിക്കാം
http://kerals.com/write_malayalam/malayalam.htm

No comments: