1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

Tuesday, June 22, 2010

കൂട്ടായ്മകളിലെ കല്ല്‌കടി

ജിദ്ദയിലെ മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍
ചെറുതും വലുതുമായ എണ്‍പതോളം സംഘടനകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്‌. പ്രവാസികളുടെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഹജ്ജ്‌ പോലുള്ള സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അതിഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെ സമാന മനസ്കരായ സംഘടനകള്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്ന് വിവിധ കൂട്ടായ്മകളും ഇവിടെ സജീവമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാനും,അര്‍ഹതപ്പെട്ടവരെ തഴഞ്ഞു നേതൃത്വം പിടിച്ചടക്കാനും ചില രാഷ്ട്രീയ സംഘടന നേതാക്കളും മീഡിയ മാനിയക്കാരും നടത്തുന്ന ‘പൊളിട്രിക്സു’കള്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ നിരാശരാക്കാന്‍ കാരണമാകാറുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളില്‍ വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ എഴുതിയ പ്രതികരണങ്ങള്‍. 

(29 Feb 99, 12 Jan 07 M.News, 14 Jan 07 Madhyamam Gulf, 07 May 10 Madhyamam KSA)