1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

Saturday, May 22, 2010

വിമര്‍ശകരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ്

2008ല്‍ ഏഴാം ക്ലാസ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാമൂഹ്യപാഠ പുസ്തകത്തിലെ മതമില്ലാത്ത ജീവന്‍ എന്ന പാഠഭാഗം ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടി നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തില്‍ ചില സംഘടനകള്‍ നടത്തിയ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ 
 (24 July 08 M.News & 27 July 08 Siraj
No comments: