1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

Tuesday, May 18, 2010

ഫോട്ടോ കോപ്പി കച്ചവടം

-->
-->
ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ് സേവനത്തിനായി വരുന്നവരെ ലക്‌ഷ്യമാക്കി കോണ്‍സുലേറ്റ് ജീവനക്കാരും പരിസരത്തെ സര്‍വീസ് സെന്‍ററുകാരും ഒത്തു ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന ഫോട്ടോ കോപ്പി കച്ചവടത്തിന്റെ അനുഭവം (13 April 00 Malayalam News) No comments: