1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

Saturday, May 22, 2010

ശ്രിലങ്കന്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ്

ജിദ്ദയില്‍ നിന്നും കരിപ്പൂരിലേക്ക്‌ ശ്രിലങ്കന്‍ എയര്‍ലൈന്‍സിന്‍റെ പുതിയ സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചതിനോടനുബന്ധിച്ചു എഴുതിയ കുറിപ്പ്. (24 Feb 07 M.News)


No comments: